1. PUURMATCHA – ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

  1. LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering heeft plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2. Uw  bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verzonden, wettelijke feestdagen uitgesloten. PuurMatcha is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht (vb.import-vluchten vanuit Japan, distributie tijdens een pandemie). 

2.2. De artikelen worden verzonden volgens het verzendingskosten-overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres. 

2.3. Indien de artikelen onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk/mail te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien. 

2.4. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

  1. PRIJS PUURMATCHA

3.1. PuurMatcha kan het volledig ontbreken van fouten op de webshop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.2. PuurMatcha doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal PuurMatcha toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als PuurMatcha niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden. 

3.3. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Belgische BTW ( 6%) is wel inbegrepen. 

3.4. Alle prijzen gelden per stuk/ gewicht, tenzij anders is aangegeven.

 

3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil. 

3.6. PuurMatcha is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijk na de verzending kunnen worden toegepast. 

3.7. PuurMatcha behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt PuurMatcha het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie. 

  1. VERZAKINGSRECHT 

 4.1. Als er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of e-mail. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie) en zich in nieuwstaat te bevinden. 

4.2 Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode of speciale acties kunnen niet geretourneerd worden.

 

  1. BETWISTINGEN of KLACHTEN 

5.1.Klachten of betwistingen meld je binnen de 14 dagen na levering per mail. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. 

 

  1. RETOURNEREN

6.1. De goederen kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in een offline winkel. 

6.2. PuurMatcha raadt aan een professionele koerier (vb. Bpost, DHL, DPD, PostNL)  te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen (e-tracing).

 

6.3. PuurMatcha is niet verantwoordelijk voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

 

  1. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

7.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden tegen 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van €60 (zestig euro) en een maximum van €2.000 (tweeduizend euro). 

  1. EIGENDOMSRECHT

8.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. 

  1. TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Turnhout (BE).

Adres

Puurmatcha
Kapittelbossen 10,
BE-2200 Herentals
BTW – EORI BE0897.423.511
FAVV nr. 2.170.113.197
Lid Voka Kempen / Unizo

Beschrijving Hatsu Mukashi

Hatsu Mukashi processing matcha, perfect voor bakken en koken

Wie een verfrissende, lichte matcha nodig heeft, kiest voor Hatsu Mukashi. Het is één van de populairste matcha die gourmands gebruiken om een extra gastronomische dimensie toe te voegen. Ze gebruiken het bij het bereiden van patisserie, cheesecake, cocktails, cake, natuurbrood en zelfs bij het koken. Een democratische prijs voor een natuurlijk, gezond en lekker ingrediënt dat je voor veel kan gebruiken! Haal hem snel in huis via onze online Japanse winkel voor thee.
Japanse thee hatsu mukashi